Renovera rören snabbt och miljövänligt
Det är svårt att veta hur skicken i rören är. Därför blir problem i avloppen inte upptäckta förrän det blir stopp i rören. Det kan bli stopp i rören på grund av olika orsaker: att rören rostat, att olämpliga saker blivit hällda i avloppen, eller att det blivit hål i något rör. När det bli stopp, provar man först med att spola avlopp och därefter rensning och rörinspektion. Är problemet mer omfattande måste man filma avloppen invändigt för att ta reda på vad det är som orsakar problemet. Är rören rostiga eller kanske spruckna behöver du dessutom renovera rören. Renovering innebär att antingen byta ut rören eller relina rör.

Relining – vad är det?

Att utföra relining, också kallat rörinfodring eller rivningsfri rörrenovering, innebär att förnya rören utan att behöva ta ut befintliga rör. Relining är uppdelat i två olika metoder: strumpmetoden och sprutmetoden.

Strumpmetoden

Denna metod innebär kortfattat att en strumpa av epoximättad polyesterfilt blir insprutad i rören. Strumpan blir därefter uppblåst med tryckluft som hjälper strumpan att hålla formen längs rörets yta medan strumpan stelnar. När strumpan stelnat har det alltså bildats en ny yta i det befintliga röret.

Sprutmetoden

Denna metod innebär att en plast eller färg blir insprutad i röret, som då bildar en ny yta i det befintliga röret. Denna metod passar bäst på mindre rör som inte har några hål i sig.

Relining kostnad?

Relining pris beror på många olika faktorer. Det beror bland annat på hur långa rören är, hur mycket material som behöver användas och hur komplicerat konstruerade rören är. Eftersom långa och fler rör kräver mer material är det naturligt att det då blir ett dyrare relining pris. Avlopp som är utformade på ett komplicerat vis eller på ett väldigt unikt vis, blir också dyrare, då det kommer ta mer tid att göra. För en hel villa brukar dock relining avlopp kostnad landa på mellan 120 000 - 250 000 kr.

Fördelar med relining

Eftersom ett stambyte av rören ofta är ett väldigt tidskrävande och omfattande projekt föredrar många relining, då det finns många fördelar med denna typ av renovering av rören. De allra största fördelarna är att det är snabbare, billigare och bättre för miljön.

Snabbare

Det går mycket snabbare att fordra ett rör än att riva ned det gamla och sätta dit ett nytt. När ett rör blir utbytt krävs det att det gamla röret rivs ut, det vill säga att väggar och allt runtomkring först måste bli nedrivet. Efter att det nya röret blivit placerat, måste alla väggar och dylikt bli monterat igen. Det är extra viktigt att det går snabbt och smidigt när det kommer till rör som är svåråtkomliga, såsom ingjutna rör i skyddsrum och trappor. Det är även fördelaktigt när det kommer till rör som är nedgrävda. Skulle en traditionell rörrenovering då bli utförd, innebär det ett omfattande ingrepp som skulle påverka omgivningen negativt och dessutom ta lång tid.

Billigare

Eftersom relining är ett mindre ingrepp som dessutom går snabbare blir priset lägre. Att riva, hyra nödvändiga maskiner och montera upp allt igen kostar ofta mer. Eftersom rivning av rören även tar mycket längre tid blir det dyrare, då du även betalar för arbetstiden som utförs.

Bättre för miljön

Det är bättre för miljön med relining eftersom ingreppet först och främst är mindre. Att byta ut rör betyder också att massorna som blir utrivna, kan skada människa och miljö eftersom det innehåller skadliga ämnen som asbest och PCB. Det gamla röret måste bli omhändertaget på rätt sätt, för att minska på skadorna i miljön. Det nya röret som blir monterat, har frestat på miljön vid tillverkningen. Vilket är mer skadligt för miljön än de material som blivit använda vid relining. Behöver du relining villa? Kontakta RM Relining!